Welkom bij
Orthodontist Liesbeth Temmerman

Maak een afspraak

Wat is orthodontie

Orthodontie is het specialisme binnen de tandheelkunde dat zich bezig houdt met het corrigeren van de tandstand met als doel een mooi en goed functionerend gebit te bekomen. Het in de rij brengen van de tanden gebeurt niet alleen om esthetische redenen. Een goede occlusie (het op elkaar passen van de tanden) is ook belangrijk om op lange termijn een stabiele tandstand te verzekeren.

Wie

Orthodontist Liesbeth Temmerman

Liesbeth Temmerman (°1979) behaalde haar diploma van tandarts in 2002 aan de Universiteit Gent en startte er in 2003 de 4-jarige erkende specialisatie-opleiding orthodontie. Dit combineerde ze met een wetenschappelijke onderzoeksopdracht.

Na het behalen van haar diploma als tandarts-specialist in de orthodontie (2007), was ze deeltijds werkzaam in een orthodontiepraktijk en deeltijds op de afdeling orthodontie in het UZ Gent, waar zij in 2011 haar doctoraat behaalde met als onderwerp 'Autotransplantatie en cryopreservatie van tanden'. In 2015 opende zij een orthodontiepraktijk te Lochristi. Zij blijft verbonden aan de universiteit Gent voor onderwijs en wetenschappelijke activiteiten.

Liesbeth is lid van de Belgische beroepsvereniging voor Nederlandstalige Orthodontisten (BBNO) en lid van de European Orthodontic Society (EOS).
Riziv-nummer 3 02081 74 007

Assistente Ellen

Liesbeth werkt samen met haar assistente Ellen, die zich sinds vele jaren met hart en ziel inzet voor de praktijk en haar patiënten.

LiesbethEllen

Behandeling

Vooraleer een beugel wordt geplaatst, dient u als patiënt al enkele keren bij de orthodontist langs te gaan. Dit is nodig om een gedetailleerde diagnose te kunnen stellen en een individueel behandelplan op te maken. Zo zal heel gericht en met de juiste apparatuur uw behandeling kunnen starten om finaal tot een voorspelbaar en stabiel eindresultaat te komen.

Meer info

FAQ

Probeer hard en kleverig voedsel te vermijden want hierdoor kunnen je blokjes loskomen en de draden verbuigen. Dit kan de behandelduur verlengen. Beperk ook je frisdrankgebruik om glazuurbeschadigingen te voorkomen.
Vermits er aan en rond de beugel meer etensrestjes blijven kleven dan wanneer er geen beugel aanwezig is, is het ten stelligste aangeraden na elke maaltijd te poetsen. Tijdens school is dit niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk zeker 2 keer per dag zeer grondig te poetsen. Ook het gebruik van interdentaalborsteltjes voor het reinigen van de tanden onder de draad en tussen de tanden is nodig elke avond voor het slapen gaan. Ook het spoelen met een mondspoelmiddel wordt sterk aanbevolen na het poetsen voor het slapen gaan.
Aangezien wij hoofdzakelijk schoolgaande kinderen en jongeren behandelen, is het organisatorisch niet mogelijk om alle consultaties na de schooluren te laten plaatsvinden. Het plaatsen en verwijderen van de orthodontische apparatuur wordt altijd ingepland tijdens de schooluren. De patiënt krijgt hiervoor steeds een geldig afwezigheidsattest voor school of werk.
Meer FAQs

Maak een afspraak

U kan ons telefonisch bereiken voor een afspraak of voor een antwoord op uw vragen op maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30.